BỘ ĐỀ THI 1 TIẾT VÀ HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12 - Lộ trình du học cho sinh viên ngành Y - Flat World
Đóng

2 / 07 2019

BỘ ĐỀ THI 1 TIẾT VÀ HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12

Dưới đây là bộ đề ôn thi 1 tiết và học kì 1 môn sinh học lớp 12

các em có thể tải file đầy đủ bên dưới về học nhé

SINH

https://drive.google.com/file/d/17Y5Ux_zJvJiRVZTWfZxl7z-wfRRvGYZ0/view?usp=sharing